fbpx

Tillgångar och skulder i min balansrapport balanserar inte?

Rapporter i Visbok genereras helt automatiskt utifrån samtliga verifikat som finns i Visbok under den valda perioden plus ingående balanser. När du stänger ett räkenskapsår, räknar systemet utgående balans för perioden och lägger till på nästa räkenskapsår som ingående balans.

Om du har importerat bokföringen från ett annat system, då kan det vara att bokslutstransaktionerna (särskilt årets resultat) saknas i sie-fil som gör skillnad i balansrapport.

Visbok visar skillnaden mellan tillgångar och skulder i åretsresultat ruta och röd markerar denna för att korrigera.

Det kan också bero på att aktiekapital för det första året är ej bokfört.

Vi hjälper dig gärna att lösa problemet. Kontakta oss på support@visbok.se för att få hjälp.

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *