fbpx

Importera banktransaktioner från Nordea i Visbok

Du kan exportera kontotransaktioner från Nordeabanken så här:

Logga in på internetbanken. 

Från “Ekonomi” fliken, tryck på knappen CSV.

Du får nu en bekräftelse på hämtningen och kan nu välja om du vill öppna filen eller stänga. Välj Stäng. Filen sparas på disken som nedan.

Ladda upp banktransaktioner från Nordea i Visbok

Relaterade artiklar:

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *