fbpx

Importera banktransaktioner från Handelsbanken i Visbok

Du kan exportera kontotransaktioner från Handelsbanken så här:

Logga in på internetbanken. 

Från “Kontoinformation” – “Kontotransaktioner” fliken, tryck på knappen Export.

Välj bort ”Aktuellt saldo” och ”Valutadagssaldo” kolumner genom att avmarkera dem under Urval. Tryck sedan på knappen Export i urvalsbilden.

Tryck på Spara när du får frågan om du vill Öppna eller Spara filen.
Du får nu en bekräftelse på hämtningen och kan nu välja om du vill öppna filen eller stänga. Välj Stäng. Filen sparas på disken som nedan.

Ladda upp banktransaktioner från Handelsbanken i Visbok

Relaterade artiklar:

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *