Bankimport

Det som funkar extra smidigt i Visbok är matchning av banktransaktioner mot bokförda verifikat som gör det enkelt och snabbt att bokföra.